ВиК - Свищов - Услуги

„ВиК-Свищов” ЕАД, извършва компетентни, пряко или косвено свързани с основната дейност на дружеството, регламентирани външни услуги на физически и юридически лица, както следва:
 
А. Пряко свързани с провеждането и обслужването на основната дейност:

Вид на услугата Стойност
(с ДДС)
Монтаж на индивидуален водомер за студена вода 3/4”(1/2”) 7,50 лв.
Проучване с издаване на предварителен договор придружен от становище с предоставени изходни данни и условия за присъединяване за 50мм до 75мм 50,00 лв.
Проучване с издаване на предварителен договор придружен със становище с предоставени изходни данни и условия за присъединяване за 25мм до 40мм 30,00 лв.
Проучване с издаване на служебна бележка с предоставени изходни данни и условия за присъединяване (при преустройства или допълващи застроявания, при които не е необходима промяна параметрите на съществуващото водоснабдяване или канализация на имота) 16,00 лв.
Проверка точността на водомера на стенд - по искане на потребителя 7,00 лв.
Проверка точността на водомера на стенд с експертиза - по искане на потребителя 10,00 лв.
Водопроводно отклонение 3/4” и 1” – изграждане
- прекъсване
- възстановяване
70,00 лв.
Водопроводно отклонение 1 ¼”, 1 ½” и 2” – изграждане
- прекъсване
- възстановяване
210,00 лв.
Водопроводно отклонение 3” за ПХ– изграждане
- прекъсване
- възстановяване
250,00 лв.
Канализационна връзка– изграждане
- прекъсване
- възстановяване
24,00 лв.
Водопроводна услуга за 1 човеко час 6,00 лв.
Такса за разкриване на партида 12,00 лв.
Такса възстановяване  на прекъснато от оператора по вина на потребителя доставяне на вода:
- такса прекъсване захранване ¾” от водомерния възел
- такса възстановяване захранване ¾” от водомерния възел


16,00 лв.
20,00 лв.

Б. Спомагателни и съпътстващи услуги.

Вид на услугата Стойност на услугата
(с ДДС)
Услуга с багер 222,333,444, за 1 час 43,20 лв.
Услуга с къртач  111, багер-товарач Fermec 666 и багер с челен товарач New Holland 777, за 1 час 70,56 лв.
Услуга със шаси Т16М, за 1 час 13,20 лв.
Услуга със самосвал Мерцедес ВТ 22-43, за 1 км
- при работа с кран, за 1 час
1,73 лв.
35,40 лв.
Услуга с УАЗ ВТ 27-94, за 1 км 1,32 лв.
Услуга с товарен автомобил МАН ВТ 88-09, за 1км 1,44 лв.
Услуга с ГАЗ-53, за 1 км
- при работа с помпа, за 1 час
1,56 лв.
36,00 лв.
Услуга с  ръчен бензинов къртач “Пионер”, за 1 час 24,00 лв.
Услуга с трамбовка (виброплоча), за 1 час 24,00 лв.
Услуга с трамбовка “Бомаг”, за 1 час 30,00 лв.
Услуга с каналопочистваща машина “Вома”, за 1 час
- ръчна каналопочистваща машина, за 1 час
66,00 лв.
18,00 лв.
Услуга с валяк, за 1 час 36,00 лв.
Услуга с пробивна машина, за 1 час 18,00 лв.
Работа с канална помпа /бибо/, за 1 час 12,00 лв.
Стругарска, заваръчна и шлосерска услуга, за 1час 18,00 лв.
Услуга с фугорез, за 1 линеен метър 4,20 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди извършване на някои видове услуги се внася ДЕПОЗИТ в касата на дружеството, както следва:

Вид на услугата Размер на депозита
(с ДДС)
Услуга с багер 222,333,444 300,00 лв.
Услуга с къртач  111, багер-товарач Fermec 666 и багер с челен товарач New Holland 777 500,00 лв.
Услуга със шаси Т16М 150,00 лв.
Услуга със самосвал Мерцедес ВТ 22-43 150,00 лв.
Услуга с УАЗ ВТ 27-94 100,00 лв.
Услуга с ГАЗ-53 300,00 лв.
Услуга с валяк 200,00 лв.
Услуга с трамбовка (виброплоча) 100,00 лв.
Услуга с трамбовка “Бомаг” 150,00 лв.
Услуга с фугорез 50,00 лв.
Такса  ръчен бензинов къртач “Пионер” с работник 150,00 лв.
Услуга с каналопочистваща машина 150,00 лв.